Melanomservice.com

3 steg till registrering

1. Personuppgifter
Här fyller du i dina personuppgifter. Alla uppgifter som är markerade med fet stil är obligatoriska. De övriga är främst till för att underlätta journalhållningen.
För att kunna registrera dig hos oss, måste du vara medveten om och godkänna våra villkor.
2. Melanomrelaterat
Dessa uppgifter är inte obligatoriska, men ger oss en avsevärt mycket bättre möjlighet att göra en korrekt analys av dina hudfläckar.
Skriv här en kort beskrivning av dina besvär:
Här fyller du i dina observationer om hudfläcken:
Här svarar du på några frågor om huvudriskfaktorer för melanom:
3. Fotografier
Du bör läsa igenom dokumentet fotograferingsråd innnan du laddar upp dina bilder.
Storleken på dina bilder får inte överstiga 2 MB/bild eller totalt 10 MB.
Du får maximalt ladda upp 5 bilder, men det är inte ett krav.
4. Fullfölj
Avtalsvillkor

Jag godkänner härmed att www.melanomservice.com får ta del av, samt lagra de frågor och personuppgifter som jag skickar till den specialistläkare som förmedlats genom www.melanomservice.com.

Jag är införstådd med att www.melanomservice.com inte har något ansvar för det medicinska innehållet i de eventuella råd som förmedlas via sajten. Sådant ansvar åligger den läkare som svarar.

Jag är införstådd med att medicinsk rådgivning via Internet inte ersätter ett personligt läkarbesök utan endast skall ses som ett komplement. www.melanomservice.com rekommenderar att Du omgående kontaktar läkare för ett personligt besök om oklarhet råder eller om Dina symptom förvärras.

Gå tillbaka till formuläret