melanomservice

Välkommen till melanomservice.com

Via Melanomservice.com får du en snabb bedömning om dina oroande hudförändringar är farliga eller ej. Experter på malignt melanom bedömer dina symtom och bilder och skickar inom kort ett svar med behandlingsförslag.

Malignt melanom är den snabbast ökande cancerformen i västvärlden. Ännu finns ingen bra behandling av spridd sjukdom. Tidig upptäckt och operation är därför viktigt och livräddande. För att minska oron, underlätta en tidig diagnos samt bidra till melanomforskning startar vi nu melanomservice. Här kan du få information om riskfaktorer och vilka förändringar som man skall vara extra vaksam på. Du får fylla i din riskprofil och informeras om hur du skall inspektera och fotografera din hudkostym. Du får en bedömning om förändringen sannolikt är ofarlig, bör kontrolleras eller om den bör tas bort. Obs! detta är rådgivande och förändringar kan vara svåra att bedöma via bild. Finner vi minsta misstanke om melanom så rekommenderar vi alltid en kontroll av specialist.

Om du har en misstänkt förändring kan du erbjudas att delta i ett av våra pågående forskningsprojekt där vi utför mätningar på misstänkta förändringar och därefter tar bort dem om vi finner att de utgör ett hot.